Polski
 Русский
 Česky
Strona główna
O firmie
Technologia
Kanalizacja podciśnieniowa zewnętrzna
Kanalizacja podciśnieniowa wewnętrzna
Oferta
Galeria
Do pobrania
Kontakt


Technologia / Technologia kanalizacja podciśnieniowa zewnętrzna /

Systemy podciśnieniowe zalicza się do tzw. kanalizacji alternatywnych, uważając, iż metodą konwencjonalną w skali kraju jest metoda grawitacyjna. Trudno się z tym nie zgodzić, istnieją jednak rejony, w których systemy kanalizacji podciśnieniowej stanowią racjonalną alternatywę. Należą do nich tereny:

 • płaskie
 • z wysokim poziomem wód gruntowych
 • z rozproszoną zabudową
 • z rozbudowaną infrastrukturą podziemną
 • ze skalistym podłożem
 • chronione sanitarnie i przyrodniczo

Niewątpliwymi zaletami systemu FLOVAC, w porównaniu z konwencjonalnymi systemami kanalizacji, są między innymi:

 • niższe koszty inwestycyjne (płytkie wykopy, małe średnice rurociągów, skrócenie czasu realizacji inwestycji)
 • niższe koszty eksploatacyjne (kanalizacja nie wymaga stałego dozoru)
 • brak niebezpieczeństwa eksfiltracji ścieków do gruntu
 • możliwość rozbudowy
 • możliwość omijania przeszkód oraz pokonywania wzniesień
 • brak sedymentacji w rurociągach osadów dzięki burzliwemu przepływowi ścieków
 • możliwość układania rurociągów we wspólnym wykopie z wodociągiem
 • wymagane doprowadzenie energii elektrycznej tylko do jednego miejsca to jest do przepompowni próżniowo-tłocznej
 • możliwość monitorowania działania wszystkich urządzeń w pompowni próżniowo-tłocznej oraz urządzeń zainstalowanych na sieci (w tym zaworów opróżniających)

Transport ścieków w kanalizacji podciśnieniowej odbywa się poprzez wykorzystanie różnicy ciśnienia atmosferycznego w studzience przydomowej i podciśnienia w sieci kanalizacyjnej i zbiorniku próżniowym gromadzącym ścieki.


Poglądowy schemat kanalizacji

Ścieki spływają przyłączem grawitacyjnym do studzienki zbiorczej. Tam pod wpływem impulsu ciśnienia hydrostatycznego wytworzonego przez napływające ścieki, zainstalowany zawór opróżniający otwiera się i studzienka zostaje opróżniona . Otwarcie zaworu opróżniającego oprócz ścieków pozwala na wpuszczenie do systemu porcji powietrza, które pcha ciecz w kierunku pompowni próżniowo-tłocznej. Ścieki, systemem kolektorów o charakterystycznym, piłokształtnym profilu, pokonują drogę w sposób dynamiczny, nie pozwalając osadzić się żadnym substancjom na ściankach rurociągu. Ich punktem zbiorczym jest zbiornik próżniowy w pompowni próżniowo-tłocznej, z którego są pompowane pompami tłocznymi do odbiornika takiego jak oczyszczalnia ścieków lub inny kolektor sanitarny).

Podstawowymi elementami składowymi systemu kanalizacji podciśnieniowej są: